Target Stock

Công ty bán lẻ khổng lồ, Target Corporation (NYSE: TGT) vừa công bố kết quả quý 2 niên độ tài chính 2023, tiết lộ lợi nhuận ròng vượt trội so với Dự báo hợp nhất của Zacks. Mặc dù doanh thu tổng thể của công ty giảm theo năm, song lợi nhuận đã cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Quý cũng chứng kiến doanh số bán lẻ tương đương giảm đi, do xu hướng tiêu dùng của người tiêu dùng biến động – nhu cầu mạnh ở các mặt hàng thiết yếu nhưng suy giảm ở các mặt hàng tiêu dùng không thiết yếu.

Ánh sáng với xu hướng bán hàng gần đây, quản lý Target đã có cách tiếp cận thận trọng hơn với dự báo doanh số, dẫn đến điều chỉnh triển vọng lợi nhuận cho cả năm tài chính 2023.

Kết quả tài chính

Target báo cáo lợi nhuận trên cổ phiếu điều chỉnh là 1,80 USD, vượt xa Dự báo hợp nhất của Zacks là 1,41 USD. Mức lợi nhuận ròng ấn tượng này đánh dấu sự tăng trưởng đáng kể so với 0,39 USD được báo cáo trong cùng kỳ năm trước.

Gã khổng lồ bán lẻ ghi nhận doanh thu tổng cộng là 24.773 triệu USD cho quý, phản ánh mức giảm 4,9% so với năm trước. Tuy nhiên, con số này không đạt Dự báo hợp nhất của Zacks là 25.256 triệu USD. Phân tích chi tiết cho thấy doanh thu bán hàng giảm 4,9%, đạt 24.384 triệu USD, và doanh thu khác tăng 1,3%, đạt 389 triệu USD. Doanh số bán lẻ tương đương giảm 5,4% trong quý. Điều này bao gồm mức giảm 4,3% trong doanh số cửa hàng tương đương và giảm 10,5% trong doanh số kỹ thuật số tương đương. Những con số này khác với dự báo trước đó về mức giảm 2,1% trong doanh số bán lẻ tương đương và giảm 1,4% trong doanh số cửa hàng tương đương cho giai đoạn được xem xét.

Biên lợi nhuận của Target

Biên lợi nhuận gộp của Target đã mở rộng đáng kể 550 điểm cơ bản, đạt 27%. Sự tăng trưởng này được quy cho các yếu tố như giảm chi phí giảm giá, tác động tích cực từ chi phí vận chuyển thấp hơn, giá bán lẻ cao hơn và chi phí vận chuyển hàng hóa, đáp ứng nhu cầu kỹ thuật số thấp hơn. Tuy nhiên, đà tăng trưởng tích cực bị hạn chế phần nào bởi tăng chi phí mất hàng.

Trong khi đó, biên lợi nhuận hoạt động tăng lên 4,8% so với 1,2% trong cùng kỳ năm trước. So sánh, mức cải thiện dự kiến theo năm cho biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận hoạt động lần lượt là 410 điểm cơ bản và 280 điểm cơ bản đối với quý được xem xét.

Những điểm nổi bật tài chính khác

Target kết thúc quý với 1.617 triệu USD tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn, nợ dài hạn và các khoản vay khác là 14.926 triệu USD, và vốn cổ đông là 11.990 triệu USD. Cổ tức trả trong quý là 499 triệu USD. Trong giai đoạn được xem xét, Target không thực hiện bất kỳ giao dịch mua lại cổ phiếu nào. Tuy nhiên, công ty vẫn còn khoảng 9,7 tỷ USD dành cho mua lại tiềm năng, dựa trên chương trình được phê duyệt vào tháng 8 năm 2021.

Triển vọng tương lai

Nhìn về phía trước, Target dự báo doanh số bán lẻ tương đương sẽ giảm trong khoảng vài chục phần trăm cho quý 3 niên độ tài chính 2023. Đối với lợi nhuận, công ty dự kiến khoảng 1,20-1,60 USD mỗi cổ phiếu cho cả chỉ số GAAP và điều chỉnh, so với 1,54 USD được báo cáo trong cùng kỳ năm ngoái. Đối với phần còn lại của niên độ tài chính 2023, quản lý Target dự báo biên độ rộng cho doanh số bán lẻ tương đương, tập trung xung quanh mức giảm vài chục phần trăm. Triển vọng lợi nhuận cho cả năm tài chính cho cả chỉ số GAAP và điều chỉnh được điều chỉnh lại khoảng 7,00-8,00 USD mỗi cổ phiếu, so với dự báo trước đó là 7,75-8,75 USD mỗi cổ phiếu. Đáng chú ý, cổ phiếu Target đã giảm 16,1% kể từ đầu năm, trái ngược với sự tăng trưởng 4,2% của ngành.