100 Internet of Things (IoT) Market size worth USD 6075.70 Million, Globally, by 2030 at 19.91% CAGR: Verified Market Research®

Toàn cầu Thị trường Internet of Things (IoT) Kích thước Bởi Phần mềm Giải pháp, Bởi Nền tảng, Bởi Ứng dụng, Bởi Phạm vi Địa lý Và Dự báo” báo cáo đã được xuất bản bởi Verified Market Research®. Báo cáo cung cấp một phân tích sâu về Thị trường Internet of Things (IoT) toàn cầu, bao gồm tiềm năng tăng trưởng, xu hướng và thách thức của nó.

JERSEY CITY, N.J., 18 tháng 8, 2023 Thị trường Internet of Things (IoT) Toàn cầu dự kiến tăng trưởng với CAGR 19,91% từ năm 2023 đến năm 2030, theo báo cáo mới được xuất bản bởi Verified Market Research®. Báo cáo cho thấy thị trường được định giá tại USD 1186,20 triệu vào năm 2021 và dự kiến đạt USD 6075,70 triệu vào cuối giai đoạn dự báo.

VMR_Logo

Tải về PDF Tóm tắt: https://www.verifiedmarketresearch.com/download-sample?rid=6403

Xem tóm tắt chi tiết trênThị trường Internet of Things (IoT)

202 – Trang
126 – Bảng
37 – Hình

Thị trường IoT Sẵn sàng Tăng trưởng Chỉ số: Nhà lãnh đạo Ngành Dự đoán Yếu tố Thị trường, Xu hướng và Các Nhà cung cấp Chính

Thị trường Internet of Things (IoT) toàn cầu đang ở ngưỡng bùng nổ đáng kể, được thúc đẩy bởi sự kết hợp của đổi mới công nghệ, yếu tố thị trường và các nhà cung cấp hàng đầu ngành. IoT, một hệ điều hành thông minh thúc đẩy trao đổi dữ liệu trơn tru giữa thiết bị và đối tượng thông qua cảm biến, phần mềm và công nghệ tiên tiến, sẵn sàng cách mạng hóa các ngành với khả năng động và ứng dụng liên ngành.

Động lực thị trường:

Sự tăng trưởng chỉ số của Thị trường Internet of Things (IoT) được hỗ trợ bởi một số động lực thị trường thuyết phục đang làm thay đổi cấu trúc. Trên hết là nhu cầu ngày càng tăng về công nghệ mạng không dây, một chỉ số kinh tế vĩ mô thúc đẩy xu hướng tăng trưởng thị trường IoT. Khi hệ sinh thái IoT phát triển, kết nối không dây trở nên thiết yếu, buộc phải thiết lập Mạng khu vực cá nhân không dây (WPAN) để cho phép tương tác hài hòa giữa các nhà cung cấp đa dạng. Nhận thức rõ yêu cầu riêng biệt của các ứng dụng IoT, tiêu chuẩn như IEEE 802.11 Mạng không dây LAN (Wi-Fi) và IEEE 802.15 đang phát triển không chỉ để giải quyết mạng không dây mà còn để phục vụ mạng IoT, mạng lưới, đồ đeo và truyền thông nhẹ.

Triển vọng và Các Nhà cung cấp Chính:

Nhà lãnh đạo thị trường và doanh nghiệp khổng lồ sẵn sàng đóng vai trò then chốt trong việc định hình tương lai của cấu trúc thị trường Internet of Things (IoT). Các nhà cung cấp nổi bật bao gồm Intel Corporation, SAP SE, Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation, Oracle Corporation, Tập đoàn Quốc tế Kinh doanh (IBM), PTC Inc., Google, Hewlett Packard Enterprise và Amazon Web Services, Inc. đang dẫn đầu cách mạng IoT. Chuyên môn và sáng kiến chiến lược tập thể của họ dự kiến sẽ thúc đẩy sự mở rộng của thị trường, trong khi cam kết đổi mới và lãnh đạo công nghệ sẽ mở đường cho những tiến bộ cấp tiến.

Xu hướng và Đổi mới:

Đổi mới vẫn là trọng tâm của Thị trường Internet of Things (IoT). Quản lý dữ liệu đám mây đang nổi lên như một lực lượng biến đổi trong các ứng dụng IoT quy mô lớn, với điện toán đám mây loại bỏ nhu cầu về cơ sở hạ tầng phần cứng và quản lý mạng rộng rãi. Sự kết hợp này trao quyền cho doanh nghiệp bằng cách cung cấp quản lý vòng đời, cung cấp quan điểm toàn diện về dữ liệu cơ sở hạ tầng thiết bị. Hơn nữa, sự kết hợp giữa IoT với dịch vụ điện toán tăng cường hiệu quả và khả năng phản hồi thông qua việc di chuyển ứng dụng linh hoạt giữa đám mây và nút.

Thách thức và Cơ hội:

Trong khi Thị trường Internet of Things (IoT) mang lại vô số cơ hội, nó cũng không phải không có thách thức. Các vấn đề tương thích, thiếu chuyên gia được đào tạo và an ninh mạng đang nổi lên như những trở ngại tiềm tàng. Tuy nhiên, những thách thức này thúc đẩy ngành công nghiệp đổi mới và củng cố nền tảng. Khi môi trường IoT trưởng thành, nỗ lực đang được hướng tới giải quyết hạn chế băng thông và hoàn thiện quá trình di chuyển dữ liệu từ hệ thống pháp lý.

Khi thị trường IoT chuẩn bị tăng trưởng chỉ số, sự hợp tác giữa các nhà lãnh đạo ngành, động lực thị trường và tiến bộ công nghệ hứa hẹn sẽ định hình lại bộ mặt kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Sự chuyển đổi này không chỉ về công nghệ; đó là về xây dựng tương lai kết nối, thông minh.