DUBLIN, Aug. 14, 2023 — Báo cáo “Phân tích thị trường Mô tô điện hai bánh toàn cầu (E2W) 2023-2030: Cuộc cách mạng E2W – Làm thế nào khởi nghiệp và sự đổi mới đang hình thành hệ sinh thái di động điện” đã được thêm vào bộ sưu tập của ResearchAndMarkets.com.

Research_and_Markets_Logo

Thời gian nghiên cứu là 2018-2030, với năm 2022 là năm cơ sở và 2023-2030 là giai đoạn dự báo.

Một số lượng ngày càng tăng các khởi nghiệp E2W đang có mặt trên thị trường, đặc biệt là những công ty nhập thành phần rẻ tiền và bán xe chất lượng thấp. Hầu hết các nhà sản xuất xe máy hai bánh truyền thống sử dụng động cơ đốt trong (ICE) vẫn chưa tham gia thị trường E2W. Với công nghệ E2W còn non trẻ và chủ yếu do khởi nghiệp dẫn đầu, nó thu hút các thực thể từ các ngành công nghiệp khác tham gia thị trường.