NEW YORK, 28 tháng 8 năm 2023 – Theo nghiên cứu thị trường mới đây của Technavio, dự báo kích thước thị trường quản lý danh tính và truy cập vật lý (physical IAM) sẽ tăng 950,19 triệu USD từ năm 2022 đến năm 2027, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 14,11%. Sự tăng trưởng của thị trường sẽ được thúc đẩy bởi sự phát triển nhanh chóng của các mạng Internet vạn vật (IoT), nhu cầu tuân thủ các yêu cầu quy định, và việc áp dụng ngày càng tăng các giải pháp IDaaS. Báo cáo này đã đề cập đến các biểu đồ và bảng dữ liệu về quy mô thị trường và phân khúc cho giai đoạn lịch sử năm năm (2017-2021). Tải mẫu báo cáo miễn phí


Technavio đã công bố báo cáo nghiên cứu thị trường mới nhất với tiêu đề Thị trường Quản lý danh tính và truy cập vật lý toàn cầu

Phạm vi công ty trong thị trường Quản lý danh tính và truy cập vật lý

Technavio đã phân tích sâu rộng 15 công ty lớn, bao gồm AlertEnterpise Inc., Alfred Net, Atos SE, Convergint Technologies LLC, CyberArk Software Ltd., Dell Technologies Inc., HID Global Corp., Identification Systems P Ltd., Identiv Inc., Intellisoft, International Business Machines Corp., Micro Focus International Plc, MTI Technology, Okta Inc., Oracle Corp., Ping Identity Holding Corp., SecureAuth Corp., Technology Nexus Secured Business Solutions AB, Thales Group, và WSO2 Inc.

Lợi ích chính cho các nhà hoạt động và các bên liên quan trong ngành –

  • Báo cáo cung cấp thông tin về tầm quan trọng của các đầu vào của công ty, bao gồm R&D, CAPEX và công nghệ.
  • Nó cũng cung cấp các phân tích chi tiết về cảnh quan cạnh tranh của thị trường và các sản phẩm của công ty.
  • Báo cáo này cũng cung cấp phân tích định tính và định lượng về các công ty để giúp khách hàng hiểu rõ hơn về môi trường kinh doanh rộng lớn cũng như điểm mạnh và điểm yếu của các công ty hàng đầu trên thị trường. Dữ liệu được phân tích định tính để phân loại các công ty thuần túy, tập trung vào danh mục, tập trung vào ngành và đa dạng; dữ liệu được phân tích định lượng để phân loại các công ty chi phối, dẫn đầu, mạnh mẽ, do dự và yếu.

Mở rộng hoạt động trong tương lai – Để biết chi tiết cần thiết, yêu cầu một báo cáo tùy chỉnh.

Phân khúc đánh giá thị trường Quản lý danh tính và truy cập vật lý

Thị trường được chia thành các phân khúc theo Thành phần (Giải pháp và Dịch vụ), Người dùng cuối (Thương mại, Chính phủ và Quốc phòng) và Địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á – Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi, Nam Mỹ)

  • Tỷ lệ tăng trưởng thị phần của phân khúc giải pháp sẽ đáng kể trong giai đoạn dự báo. Việc triển khai các giải pháp quản lý danh tính và truy cập vật lý tại chỗ đòi hỏi người dùng cuối phải mua giấy phép phần mềm và tốn kém hơn so với IAM dựa trên đám mây do phần cứng nội bộ và đầu tư đáng kể vào giấy phép phần mềm. Hiện tại, các doanh nghiệp lớn ưa thích các giải pháp quản lý danh tính và truy cập vật lý tại chỗ do các tính năng bảo mật mạnh mẽ của nó. Ngoài ra, các giải pháp tùy chỉnh cho phép các tổ chức thực thi kiểm soát chặt chẽ và cải thiện an toàn và bảo mật dữ liệu. Do đó, các yếu tố này dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng phân khúc trong giai đoạn dự báo.

Để biết chi tiết về các điều khoản bao gồm và loại trừ, mua báo cáo

Động lực thị trường Quản lý danh tính và truy cập vật lý

Động lực chính

Sự tăng trưởng nhanh chóng của các mạng Internet vạn vật (IoT) là một yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng thị trường. IoT bao gồm các đối tượng như phương tiện và thiết bị gia dụng, được trang bị phần mềm, cảm biến và bộ điều khiển để tạo điều kiện trao đổi dữ liệu và kết nối. Quản lý danh tính và truy cập vật lý cung cấp bảo mật tăng cường cho các thiết bị IoT với các tính năng như xác thực thích ứng, mã hóa dữ liệu đầu-cuối, phát hiện quá tải và cân bằng tự động. Ngoài ra, IoT IAM hợp nhất các hồ sơ và dữ liệu quan tâm của khách hàng từ các tương tác khác nhau, tạo ra một hồ sơ thống nhất. Do đó, các yếu tố này dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị trường trong giai đoạn dự báo.

Xu hướng chínhNhu cầu về MFA với quản lý danh tính và truy cập vật lý là một xu hướng chính trên thị trường.

Thách thức đáng kể – Việc xử lý dữ liệu kém là một thách thức đáng kể hạn chế sự tăng trưởng của thị trường.

Các động lực, xu hướng và thách thức có tác động đến động lực thị trường, có thể ảnh hưởng đến các doanh nghiệp. Tìm hiểu thêm trong mẫu báo cáo miễn phí!

Truy cập ngay 17.000+ báo cáo nghiên cứu thị trường.