Tỉ lệ chuyến bay delay tăng vọt trong cao điểm hè

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 7-2023, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 28.260 chuyến bay.

  • Hãng bay nào đúng giờ nhất trong những tháng đầu năm 2023?

Trong đó có 22.078 chuyến đúng giờ, chiếm tỉ lệ đúng giờ (OTP) là 78,12%, giảm 2 điểm phần trăm so với tháng trước.

6.182 chuyến bị chậm giờ chiếm tỉ lệ: 21,88%, tăng 2 điểm phần trăm so với tháng 6. Có 125 chuyến bay bị hủy, chiếm tỉ lệ: 0,4%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước.

Trong đó, VietJet Air dẫn đầu về số chuyến bay khai thác với 10.676 chuyến; Vietnam Airlines 10.594 chuyến; Bamboo Airways 3.823 chuyến; Pacific Airlines 2.098 chuyến; Vietravel 578 chuyến; VASCO 491 chuyến.

Tuy nhiên, VietJet Air cũng dẫn đầu về chuyến bay bị chậm với 2.750 chuyến bay, chiếm tỉ lệ 25,8% trong tổng số chuyến bay hãng thực hiện, tăng 2 điểm phần trăm so với tháng trước.

Hãng bay có tỉ lệ chuyến bay delay nhiều thứ 2 là Vietnam Airlines với 2.304 chuyến bay, chiếm tỉ lệ 21,7%.

Vietravel Airlines có 121 chuyến chậm, chiếm 20,9% số chuyến bay hãng thực hiện.

Pacific Airlines có 403 chuyến chậm, chiếm 19,2% tổng số chuyến bay của hãng.

Bamboo Airways có 546 chuyến bị delay, chiếm 14,3% .

VASCO có tỉ lệ chuyến bay cất cánh đúng giờ (OTP) cao nhất toàn ngành trong tháng 7 với 433 chuyến bay đúng giờ, chiếm 88,2%. Hãng hàng không này có 58 chuyến bay bị chậm giờ trong tháng 7, chiếm tỉ lệ 11,8.

Cũng theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chuyến bay cất cánh trễ giờ trong tháng 7 là do máy bay về muộn (“góp” tới 13,7%) và do các hãng hàng không (4,5%).

Cũng trong tháng 7, có 125 chuyến bay bị hủy, chiếm 0,4% tổng số chuyến bay, tăng so với tháng trước, nguyên nhân chủ yếu là lý do khai thác.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2023, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 173.579 chuyến bay. Trong đó VietJet Air 65.356 chuyến, Vietnam Airlines 62.709, Bamboo Airways 25.225, Pacific Airlines 13.044, VASCO 3.849, Vietravel Airlines 3.396 chuyến bay.

Trong đó, VietJet Air dẫn đầu về chuyến bay bị chậm với tỉ lệ 18,3%; tiếp sau đó là Pacific Airlines 15,5%; Vietnam Airlines 13,8%; Vietravel Airlines 13,1%; VASCO 10%.

Bamboo Airways có tỉ lệ chuyến bay cất cánh đúng giờ (OTP) cao nhất toàn ngành 7 tháng đầu năm với 23.379 chuyến bay đúng giờ, chiếm 92,7% . Hãng hàng không này có 1.846 chuyến bay bị chậm giờ trong 7 tháng đầu năm 2023, chiếm tỉ lệ 7,3% .

Xét chung toàn ngành, 7 tháng đầu năm có 148.275 chuyến đúng giờ, chiếm tỉ lệ đúng giờ là 85,4%, giảm 2 điểm phần trăm so với cùng kỳ 2022. Có 25.304 chuyến bị chậm giờ chiếm tỉ lệ 14,6%, tăng 2 điểm phần trăm so với cùng kỳ 2022.

Nguyên nhân lớn nhất khiến chuyến bay bị delay vẫn là máy bay về muộn và do hãng hàng không. Các nguyên nhân còn lại là do trang thiết bị và dịch vụ tại cảng; quản lý, điều hành bay, thời tiết và lý do khác.

591 chuyến bay bị hủy, chiếm tỉ lệ: 0,3%, giảm 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ 2022. Nguyên nhân lớn nhất bị hủy là vì lý do khai thác, sau đó là các lý do thương mại, thời tiết, kỹ thuật và lý do khác.


Dương Ngọc