Trình Quốc hội bầu ông Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước

Theo đó, tại kỳ họp bất thường thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội xem xét bầu ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng, giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bầu ông Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước

Ông Võ Văn Thưởng là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII, đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV, XV; đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nếu được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước, tin tưởng ông sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo chương trình, sau khi Quốc hội đã nghe tờ trình nhân sự, thảo luận tại các đoàn đại biểu Quốc hội và tiến hành bỏ phiếu kín để bầu ông Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước.

Sau khi có kết quả bỏ phiếu, Quốc hội cũng sẽ bấm nút biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết tân Chủ tịch nước sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Trước đó, ngày 1-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ. Tại cuộc họp, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.


B.Trân