Yodaplus, một công ty Dịch vụ CNTT có trụ sở tại Mumbai đang tạo động lực cho Tài chính Thương mại kỹ thuật số với giải pháp Tài liệu tuân thủ MLETR – DocuTrade

MUMBAI, Ấn Độ, 25 tháng 8 năm 2023 – Yodaplus, một công ty dịch vụ CNTT hàng đầu có trụ sở tại Mumbai, tự hào giới thiệu dự án mới nhất của mình, Yodaplus DocuTrade, một giải pháp tài liệu cách mạng tuân thủ MLETR (Luật mẫu về hồ sơ có thể chuyển nhượng điện tử). Được phát triển hợp tác với Mạng Thương mại XDC và tận dụng những điểm mạnh của khung Open Attestation, công cụ tài chính thương mại kỹ thuật số này hứa hẹn sẽ định hình lại bức tranh toàn cảnh của thương mại toàn cầu.

Nilesh Pathak — Trưởng phòng Phát triển Blockchain, Yodaplus Technologies

Khi các cuộc thảo luận quốc tế dịch chuyển về lĩnh vực kỹ thuật số với MLETR hướng dẫn quá trình chuyển đổi, Yodaplus đứng ở tuyến đầu của sự thay đổi thời đại này. Giải pháp đột phá của họ hứa hẹn các tài liệu thương mại kỹ thuật số không chỉ là bản sao kỹ thuật số mà còn mang cùng trọng lượng pháp lý như các hồ sơ giấy truyền thống.

Vượt xa sự số hóa đơn thuần túy, Yodaplus DocuTrade đảm bảo việc tạo và quản lý trôi chảy các tài liệu thương mại quan trọng. Từ Vận đơn và Hóa đơn Thương mại đến các tài liệu chuyên biệt hơn như Biên nhận Kho và Chứng nhận Bảo hiểm, nền tảng này tinh giản các quy trình tài liệu thương mại cho các bên tham gia.

Liên minh với Mạng Thương mại XDC nâng cao lời đề nghị của Yodaplus. Cùng nhau, họ nhắm đến việc khắc phục “khoảng trống tài chính thương mại” ước tính hơn 2 nghìn tỷ USD, thường làm lu mờ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nền tảng kết quả không chỉ cung cấp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ dòng vốn quan trọng mà còn mở ra cơ hội cho các nhà cung cấp thanh khoản bằng cách giới thiệu với họ một loại tài sản thay thế, thúc đẩy thêm sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Bằng cách tận dụng khung Open Attestation của IMDA Singapore và Mạng XDC, Yodaplus đã phát triển một giải pháp đột phá để quản lý vòng đời của các tài liệu thương mại. Hệ thống này cho phép khớp nhu cầu thanh khoản một cách trôi chảy cho tài chính công nợ dựa trên các tài liệu thương mại cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đáp ứng nhu cầu vốn lưu động được hỗ trợ bởi tài sản kỹ thuật số, đồng thời tuân thủ luật pháp của nhiều khu vực tài phán.

Nilesh Pathak, Trưởng phòng Phát triển Blockchain tại Yodaplus, nhận xét: “Sự hợp tác của chúng tôi với Mạng Thương mại XDC đã đỉnh điểm trong một sự hợp nhất kết hợp sức mạnh công nghệ với những phức tạp của tài chính thương mại. Chúng tôi hình dung giải pháp tuân thủ MLETR của mình như một ngọn hải đăng của sự đổi mới, sẵn sàng làm mới lại ngành tài chính thương mại, do đó đóng góp vào bức tranh kinh tế toàn cầu.”

Giới thiệu Yodaplus DocuTrade:

Yodaplus DocuTrade không chỉ là một sản phẩm; đó là tầm nhìn về tương lai. Được thiết kế với sự chính xác và hiểu biết sâu sắc về tài chính thương mại, giải pháp tài liệu tuân thủ MLETR này là cầu nối giữa các quy trình thương mại truyền thống và kỷ nguyên kỹ thuật số. Tinh giản hàng loạt các quy trình tài liệu thương mại, DocuTrade đơn giản hóa các nhiệm vụ phức tạp và giới thiệu một mức độ hiệu quả chưa từng có. Nền tảng thể hiện sự cống hiến của Yodaplus cho sự đổi mới, cung cấp các công cụ không chỉ tạo điều kiện cho chuyển đổi kỹ thuật số mà còn tôn trọng và duy trì ý nghĩa pháp lý của mỗi giao dịch. Với trọng tâm là trao quyền cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, DocuTrade nổi lên như một tia hy vọng, chiếu sáng con đường để các doanh nghiệp tiếp cận các cơ hội chưa được khám phá và điều hướng trôi chảy tương lai của tài chính thương mại.

Giới thiệu về Yodaplus:

Có trụ sở chính tại Mumbai, Yodaplus là một công ty dịch vụ CNTT uy tín nổi tiếng về sự xuất sắc trong chuyển đổi số, công nghệ blockchain, số hóa tài chính thương mại, trí tuệ nhân tạo và IoT. Dưới sự dẫn dắt của Vishrut Srivastava, công ty liên tục cung cấp các giải pháp công nghệ tiên phong phục vụ khách hàng toàn cầu, từ Mỹ và Anh đến UAE và Singapore.

Liên hệ báo chí:

Amit Pareek
Giám đốc Tiếp thị Cao cấp
amitp@yodaplus.com

Ảnh: https://vnfeatured.com/wp-content/uploads/2023/08/ea447a00-nilesh_pathak_yodaplus_technologies.jpg
Logo: https://vnfeatured.com/wp-content/uploads/2023/08/ea447a00-yodaplus_logo.jpg

Yodaplus_Logo