CALGARY, AB, 29 tháng 8, 2023 /CNW/ – The Hempshire Group, Inc. (trước đây là Hoist Capital Corp.) (“Hempshire” hoặc “Công ty“) (TSXV: HMPG) vui mừng công bố kết quả tài chính quý 2 năm 2023. Thông tin tài chính được chọn lọc được tóm tắt dưới đây và nên được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ chưa được kiểm toán (“Báo cáo Tài chính”) và bài phân tích và thảo luận của ban quản lý liên quan (“MD&A”) cho ba và sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023 và 2022, có sẵn trên hồ sơ SEDAR+ của Công ty tại www.sedarplus.ca.

Tất cả các con số đề cập trong thông cáo báo chí này được trình bày bằng đô la Mỹ, trừ khi có ghi chú khác.

Tóm tắt Tài chính

Ba tháng kết thúc ngày 30 tháng 6

Sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6

2023

2022

2023

2022

Doanh thu

56,213

19,572

122,005

42,961

Lợi nhuận gộp

26,685

(10,317)

67,752

3,483

Tỷ lệ lợi nhuận gộp

47 %

(53 %)

56 %

8 %

Lỗ từ hoạt động kinh doanh

(514,728)

(548,554)

(1,005,472)

(1,031,405)

Lỗ ròng và tổng thể

(625,306)

(4,063,909)

(1,113,816)

(4,722,432)

Lỗ ròng và tổng thể trên mỗi cổ phiếu

(0,01)

(0,08)

(0,01)

(0,09)


Doanh thu của Công ty cho ba và sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023, tăng lần lượt 187% và 184% so với cùng kỳ, tương ứng. Sự tăng trưởng chung về doanh thu này là kết quả của việc Công ty cân bằng lại chiến lược bán hàng nội địa Hoa Kỳ vào năm 2023 bằng cách tập trung vào tăng trưởng doanh thu bán buôn với các nhà bán lẻ và nhà phân phối (“B2B”) đồng thời tiếp tục xây dựng nhận diện thương hiệu thông qua tiếp thị trực tiếp đến người tiêu dùng (“D2C”) để tăng lượt truy cập trang web và chuyển đổi trên nền tảng thương mại điện tử của mình. Chiến lược giá cả cạnh tranh được Công ty thực hiện vào năm 2023 cũng đã góp phần vào doanh số bán hàng cao hơn và doanh thu tổng thể cao hơn so với cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp được cải thiện lên 47% trong quý 2 so với mức âm 53% trong cùng kỳ. Kỳ so sánh năm 2022 âm do có khoản dự phòng hàng tồn kho 24.966 USD. Nhìn chung, Công ty đã đạt được chi phí hàng bán thấp hơn mỗi đơn vị nhờ hiệu quả sản xuất. Cấu trúc chi phí được cải thiện đã cho phép Công ty áp dụng chiến lược giá cả cạnh tranh hơn, góp phần vào việc tăng tổng số lượng đơn vị bán ra và tổng doanh thu trên cả kênh bán lẻ D2C và B2B trong khi vẫn góp phần cải thiện tổng thể lợi nhuận gộp dưới dạng tỷ lệ phần trăm của doanh thu.

Lỗ từ hoạt động kinh doanh trong ba và sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023 được cải thiện so với cùng kỳ chủ yếu do lợi nhuận gộp cao hơn và chi phí quản lý và hành chính thấp hơn, một phần bị bù đắp bởi tăng chi phí bán hàng, tiếp thị và quan hệ nhà đầu tư.

Lỗ ròng và tổng thể của Công ty cho ba và sáu tháng kết thú