Syndax sẽ Công bố Kết quả Chính thức từ Thử nghiệm Quyết định AUGMENT-101 của Revumenib ở Bệnh nhân Bệnh bạch cầu Tủy cấp KMT2Ar Tái phát/Kháng trị và Tổ chức một Cuộc Gọi Nhà đầu tư vào ngày 2 tháng 10, 2023

       

WALTHAM, Mass., 29 tháng 9 năm 2023 — Syndax Pharmaceuticals (Nasdaq: SNDX), một công ty dược phẩm lâm sàng giai đoạn phát triển một loạt …