UBND TP HCM chỉ đạo khẩn liên quan PCCC

UBND TP HCM vừa có công văn khẩn, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tổ chức tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với 100% cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy từ nay đến ngày 18-12-2022.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở.

Một nhà hàng ở trung tâm TP HCM bị cháy hôm 14-10

Đối với loại hình cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường cần tập trung kiểm tra về đường, lối thoát nạn; chống tụ khói, ngăn cháy lan, nhất là việc sử dụng vật liệu trang trí nội thất, cách âm bảo đảm tính chịu lửa theo quy định; trang bị hệ thống chữa cháy, báo cháy tự động và kết nối liên động để tự động ngắt hệ thống điện của dàn âm thanh tại các phòng hát khi có tín hiệu báo cháy.

Đối với cơ sở chưa thực hiện đủ chế độ kiểm tra định kỳ thì thực hiện theo quy trình kiểm tra định kỳ.

Đối với cơ sở đã thực hiện xong chế độ kiểm tra định kỳ thì thực hiện kiểm tra đột xuất áp dụng trong trường hợp phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự theo văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức thông báo và công khai trên trang thông tin điện tử, phương tiện truyền thông danh sách cơ sở đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, cơ sở ngừng hoạt động, cơ sở không bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để chính quyền địa phương, người dân giám sát.

Cơ quan Công an trực tiếp quản lý cơ sở tổ chức kiểm tra, bảo đảm chỉ những cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mới được hoạt động trở lại.

UBND TP HCM giao Công an thành phố tập trung chỉ đạo tổ chức rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm phải chặt chẽ, nghiêm minh, triệt để, không để sót lọt cơ sở không được kiểm tra, xử lý; cơ sở có vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy mà không tạm đình chỉ, đình chỉ hoặc hoạt động mà không được giám sát.

Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý xây dựng, văn hóa, UBND các cấp khi xem xét thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, giấy phép kinh doanh.

Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong công tác quản lý phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với địa bàn, cơ sở; kiểm điểm, xử lý đối với đơn vị, cán bộ thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong quản lý, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với địa bàn, cơ sở.


PHAN ANH