Bộ Nội vụ đề xuất xây dựng phương án tăng lương khu vực công

Trong báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 75/2022/QH15 ngày 15-11-2022 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã đề cập đến lộ trình cải cách tổng thể chính sách tiền lương sau năm 2023. Trong đó, có phương án tăng lương khu vực công.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV vào cuối năm 2022

Đây là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, chất vấn người đứng đầu Bộ Nội vụ tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV vào cuối năm 2022. Cải cách tổng thể chính sách tiền lương cũng là nội dung quan trọng được nêu tại Nghị quyết số 27/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết 27).

  • Bố trí đủ nguồn hơn 59.000 tỉ đồng để tăng lương cơ sở từ ngày 1-7

  • Ai được tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ 1-7-2023?

Trên cơ sở ý kiến của các bộ, cơ quan, Bộ Nội vụ đã hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện và lộ trình triển khai cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp để trình cấp có thẩm quyền.

Tại báo cáo này, Bộ Nội vụ đề xuất xây dựng phương án triển khai đồng bộ các nội dung của chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết 27. Cụ thể, tăng mức lương thấp nhất của khu vực công bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng khu vực doanh nghiệp; mở rộng quan hệ tiền lương; sắp xếp lại các chế độ phụ cấp và cơ cấu lại tỉ lệ giữa lương cơ bản và phụ cấp; bổ sung quỹ tiền thưởng.

Vào các năm tiếp theo, Bộ Nội vụ đề xuất tiếp tục điều chỉnh mức lương thấp nhất để bù trượt giá và có phần cải thiện theo mức tăng trưởng GDP cho đến khi đạt mức lương tối thiểu cao hơn mức lương thấp nhất của vùng I (vùng cao nhất) của khu vực doanh nghiệp như mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết 27.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cũng nêu rõ trong thời gian chưa thực hiện cải cách tiền lương, cơ quan này đã phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ ngày 1-7-2023, trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội khóa XV. Theo đó, lương cơ sở sẽ tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng.

Hiện, Bộ Tư pháp đã thẩm định dự thảo nghị định nêu trên, Bộ Nội vụ sẽ tiếp thu ý kiến, hoàn thiện, dự kiến trình Chính phủ ban hành trong tháng 5 này để thực hiện việc tăng lương cơ sở từ 1-7.

Bộ Nội vụ cho biết đã phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện nhiệm vụ tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở, theo Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.


Minh Chiến