Dòng chảy sông Mê Kông đối mặt nhiều diễn biến bất thường

Ngày 24-11, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT), phiên họp lần thứ 29 Hội đồng Ủy hội sông Mê Kông quốc tế (MRC) kết hợp với Phiên họp lần thứ 27 với các Đối tác Phát triển của Ủy hội đã được tổ chức.

Trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Ủy hội sông Mê Kông quốc tế năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Trần Hồng Hà đã chủ trì các phiên họp. Tham dự phiên họp có các Ủy viên Hội đồng của 4 quốc gia thành viên gồm Việt Nam, Campuchia, Lào và Thái Lan cùng đại diện các đối tác phát triển, đối tác đối thoại và các tổ chức quốc tế trong khu vực.

Các Ủy viên Hội đồng của Việt Nam, Campuchia, Lào và Thái Lan tại phiên họp lần thứ 29

Rất nhiều ý kiến đóng góp của các thành viên tại phiên họp

Các Bộ trưởng thành viên Hội đồng Ủy hội cũng đã xem xét thông qua Kế hoạch công tác của Ủy hội sông Mê Kông quốc tế trong hai năm 2023-2024, trong đó tập trung vào tiếp tục nâng cấp các mạng quan trắc, giám sát tài nguyên nước và môi trường của Ủy hội; tăng cường các hoạt động chia sẻ thông tin, số liệu về khai thác, sử dụng tài nguyên nước giữa các quốc gia thành viên và với hai nước thượng nguồn là Trung Quốc và Myanma…

Hội đồng Ủy hội sông Mê Kông quốc tế tại phiên họp

Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh Ủy hội cần chủ động thúc đẩy các hoạt động quan trọng như quá trình tham vấn vùng cho các Dự án thủy điện Sa-na-kham và Phua Ngòi. Việc đạt được sự đồng thuận về Tuyên bố chung và Kế hoạch hành động chung là hết sức cần thiết vì thể hiện các cam kết và hành động cần triển khai để giám sát quá trình thực hiện dự án.

Theo đánh giá của các ủy viên, dòng chảy sông Mê Kông những năm gần đây đối mặt thường xuyên hơn những diễn biến bất thường, đặc biệt là gia tăng những đợt hạn hán, xâm nhập mặn.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị Ủy hội tiếp tục duy trì và thúc đẩy các hoạt động quan trắc, dự báo các rủi ro do hạn hán và lũ lụt gây ra cũng như tầm quan trọng của việc tăng cường thông tin, số liệu về điều kiện thủy văn và chia sẻ giữa các quốc gia, đối tác đối thoại của Ủy hội là Trung Quốc và Myanmar.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng Uỷ hội sông Mê Kông quốc tế nhiệm kỳ 2022 đã chuyển giao chức Chủ tịch Hội đồng Ủy hội sông Mê Kông quốc tế nhiệm kỳ 2023 cho Ủy viên Hội đồng của Campuchia. Phiên họp lần thứ 30 của Hội đồng sông Mê Kông quốc tế dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối năm 2023 tại Campuchia.


Tin – ảnh: Ngọc Giang