Hà Nội nói gì về 2 nội dung “nóng” đang được dư luận quan tâm?

Ngày 12-9 tới, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đại diện các sở, ngành báo cáo tại buổi thẩm tra – Ảnh: Việt Tuấn

Thông tin về kỳ họp, ông Nguyễn Ngọc Việt, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP, cho biết các nội dung dự kiến xem xét, thông qua tại kỳ họp bao gồm: Phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố; phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố; quy định mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố.

Ngoài ra, còn có Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn TP Hà Nội năm học 2022-2023; quy định cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của TP Hà Nội năm học 2022-2023; quy định một số nội dung chi và mức chi thuộc thẩm quyền; điều chỉnh tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2022 và phân bổ biên chế giáo viên năm học 2022-2023 trên địa bàn TP Hà Nội.

Ban Văn hoá-Xã hội HĐND TP Hà Nội đã họp thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hoá-xã hội, trong đó một số nội dung quan trọng dư luận đang quan tâm.

Về Quy định mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố: Nội dung này dự kiến được xem xét tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP nhưng đã được lùi lại để rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo việc hỗ trợ thể hiện được sự ghi nhận, quan tâm của thành phố trước sự đóng góp, cống hiến của công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc Thành phố; phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 

Đây là chủ trương, việc làm tiếp tục đồng hành cùng cán bộ y tế khắc phục khó khăn trong giai đoạn phòng chống đại dịch Covid-19, qua đó giúp cán bộ y tế yên tâm công tác, phục vụ tốt nhất chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ khoảng 257 tỉ đồng.

Về mức học phí năm học 2022-2023, HĐND TP Hà Nội sẽ thảo luận và quyết định trên cơ sở tờ trình của UBND TP, với dự kiến nội dung như sau: Xác định việc áp dụng học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ là việc bắt buộc thực hiện theo lộ trình nhằm từng bước nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo, nhưng tại thời điểm này thành phố quy định theo mức sàn (là mức thấp nhất) của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, đồng thời dùng ngân sách thành phố để bù đắp phần chênh lệch để phụ huynh sẽ không phải đóng góp.

Đặc biệt, trong bối cảnh sau 2 năm đại dịch, đời sống nhân dân vẫn còn khó khăn, thành phố tiếp tục hỗ trợ 50% học phí cho cả năm học 2022-2023 như mức hỗ trợ năm học 2021-2022 và cho rà soát 100% đối tượng, mở rộng thành phần học sinh thuộc diện yếu thế, gia đình chính sách, gia đình khó khăn để thực hiện chính sách hỗ trợ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định. Dự kiến tổng mức ngân sách thành phố hỗ trợ năm học 2022-2023 khoảng 1.133 tỉ đồng.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp Chính phủ quyết định giữ nguyên hoặc miễn giảm mức học phí năm học 2022-2023 thì thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Trước đó, UBND Hà Nội đã có tờ trình HĐND TP về dự thảo nghị quyết thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023. Theo nội dung dự thảo, 30 quận, huyện được chia thành 4 vùng, làm căn cứ để xác định mức học phí với các trường mầm non, phổ thông công lập.

12 quận nội thành và các phường tại thị xã Sơn Tây thuộc vùng 1; các thị trấn thuộc 17 huyện ngoại thành là vùng 2; các xã (trừ xã miền núi) của 18 huyện, thị thuộc vùng 3; các xã miền núi còn lại được xếp vào vùng 4. Năm trước, Hà Nội chia thành 3 vùng, gồm thành thị, nông thôn và miền núi.

Với vùng 1 và 2, học phí năm học này sẽ là 155.000-300.000 đồng mỗi tháng. Vùng 3 là 100.000-200.000 đồng và vùng 4 là 50.000-100.000 đồng/tháng.

Theo dự thảo, học phí bậc THCS và mầm non 5 tuổi (vùng 1) tăng từ 155.000 đồng (năm 2021) lên 300.000 đồng năm học 2022-2023, tăng gần gấp đôi. Học phí THPT vùng 4 theo dự thảo có tỉ lệ tăng cao nhất với 316,67%, tương đương hơn ba lần, từ 24.000 đồng (năm 2021) lên 100.000 đồng. Đối với vùng 2, học phí được giữ nguyên như năm 2021, riêng bậc tiểu học được miễn học phí.

Các trường công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, học phí dao động trong khoảng 1-3,2 triệu đồng/tháng. Trong đó, 5 trường giữ nguyên học phí là Mầm non Linh Đàm, Thực nghiệm Khoa học giáo dục, THCS-THPT Nguyễn Tất Thành, THPT Khoa học giáo dục, THCS – THPT Trần Quốc Tuấn. Trường THPT Hoàng Cầu, Trường tiểu học và THCS Thăng Long có mức học phí tăng từ 200.000-1,3 triệu đồng so với năm 2021.

Trong trường hợp học trực tuyến, các trường thu 75% mức học phí đã được ban hành. Quy định này không áp dụng với cấp mầm non bởi trẻ mầm non không học trực tuyến. Nếu trẻ mầm non học ít hơn 14 ngày trong một tháng, cha mẹ chỉ nộp một nửa học phí so với quy định; học trên 14 ngày phải nộp đủ học phí cả tháng.

Với bậc phổ thông, nếu luân chuyển học trực tiếp và trực tuyến trong cùng tháng, hình thức nào được áp dụng từ 14 ngày trở lên thì thu học phí theo hình thức đó. Tổng số tháng thu học phí trong năm không vượt quá 9.


B.H.Thanh