HĐND tỉnh Gia Lai họp kín về công tác nhân sự

Sáng nay (28-12), Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Gia Lai tổ chức kì họp chuyên đề thứ 10, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 để bàn về công tác nhân sự.

Trước đó, Chủ tịch tỉnh Gia Lai Trương Hải Long đã có tờ trình gửi Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai đề nghị tổ chức kỳ họp thứ 10 để HĐND tỉnh Khóa XII miễn nhiệm ba phó chủ tịch tỉnh đối với các ông Đỗ Tiến Đông, Hồ Phước Thành, Kpă Thuyên.

Ba người này đã bị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cho thôi chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kì 2021-2026.

Những người không liên quan, kể cả báo chí đều không được tham dự kì họp

Kì họp thứ 10 của HĐND tỉnh Gia Lai được tổ chức họp kín, không cho những người không liên quan tham dự. Kể cả các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Theo ông Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai, việc tổ chức họp kín được căn cứ theo Khoản 4, Điều 78, Luật Tổ chức chính quyền. Khoản này quy định HĐND họp công khai. Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND cùng cấp hoặc yêu cầu của ít nhất một phần ba tổng số đại biểu HĐND thì HĐND quyết định họp kín.


Hoàng Thanh