Phân công Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình, văn học, nghệ thuật trung ương

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương, chủ trì buổi lễ.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CTV

Đến dự buổi lễ còn có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo trung ương, Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 35 thành viên, là đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành ở trung ương; lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam; lãnh đạo các hội chuyên ngành trung ương và sự góp mặt của các nhà nghiên cứu, nhà lý luận có uy tín ở các học viện, nhà trường, các đơn vị báo chí truyền thông tiêu biểu trong cả nước.

Phát biểu trong buổi lễ ra mắt, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương, đã biểu dương những kết quả đạt được của Hội đồng trong nhiệm kỳ 2016-2021: “Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật trung ương đã có nhiều cố gắng trong hoạt động, hoàn thành khối lượng công việc lớn, đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận”. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Thông qua các hoạt động phong phú, thiết thực, Hội đồng đã khẳng định được vai trò của mình trong việc góp phần xây dựng và phát triển văn hóa,, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, trao Quyết định Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng yêu cầu Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiếp tục tăng cường sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận trong hoạt động, khơi dậy và phát huy được trí tuệ tập thể và năng lực, tâm huyết của các thành viên hội đồng, sáng tạo và chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cơ quan hữu quan ở trung ương và địa phương trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, tổng kết sâu sắc thực tiễn, góp phần bổ sung, hoàn thiện quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới.

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương được thành lập ngày 10-9-2003 theo Quyết định số 81-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX. Tới nay, Hội đồng đã trải qua 4 nhiệm kỳ, ứng với nhiệm kỳ Đại hội của Đảng.

Tham gia tích cực, có hiệu quả vào nhiệm vụ tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Tư vấn giúp Đảng, nhà nước trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả xét tặng thưởng và hỗ trợ những tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật hằng năm. Kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới trong hoạt động lý luận, phê bình, góp phần xây dựng đời sống văn học, nghệ thuật phong phú, lành mạnh, xây dựng nhân cách, đạo đức con người Việt Nam; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, lệch lạc trong văn học, nghệ thuật, bảo vệ đường lối văn nghệ của Đảng.

Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết đội ngũ những người làm công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; khuyến khích sáng tạo, trao đổi khoa học, góp phần từng bước xây dựng cơ sở lý luận cho nền văn học, nghệ thuật Việt Nam trong thời kỳ mới; định hướng giới lý luận, phê bình thực hiện chức năng thẩm định, định hướng các hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật. Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trên lĩnh vực nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; tư vấn, định hướng hoạt động tiếp nhận lý luận văn nghệ nước ngoài vào Việt Nam; phát hiện và uốn nắn việc tiếp thu một cách thụ động các quan điểm, khuynh hướng, trào lưu văn học, nghệ thuật không phù hợp với chủ trương, đường lối văn học, nghệ thuật của chúng ta.

Cũng tại lễ ra mắt, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao Quyết định số 635-QĐNS/TW, ngày 27-9-2022 của Ban Bí thư phân công ông Nguyễn Thế Kỷ, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương, nguyên tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch kiêm nhiệm Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức Chủ tịch (chuyên trách) Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Một số hình ảnh:

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, tặng hoa chúc mừng Thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CTV

Ảnh: CTV


D.N.