VIDEO: Người dân TP HCM lần đầu tiên ngắm đại kỳ khổng lồ