VIDEO: Vợ chồng bị cáo Nguyễn Thái Luyện nói lời sau cùng